6 เมษายน 2562 ชาวบ้านเกาะมุกด์ตรัง วิกฤตขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ นายอำเภอลงพื้นที่ประสานหน่วยงานช่วย

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/73382

นายอำเภอกันตัง นำทีมข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านเกาะมุกด์ ลงพื้นหลังชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะจำนวน กว่า 6,000 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างหนัก เนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้สถานประกอบการ โรงแรม และรีสอร์ทประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำบ่อน้ำตื้นแห้งขอด แต่มีน้ำจากบ่อบาดาลของ อบต.อยู่ทั้งหมด 3 บ่อ แต่ใช้ได้เพียง 2 บ่อ ส่วนอีก 1 บ่อ ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ความจริงปริมาณน้ำบ่อบาดาลของ อบต.ที่มีก็พอใช้ได้ ไม่ถึงกับขาดแคลน แต่ปัญหาเกิดจากการบริหารจัดน้ำหลังจากสูบขึ้นมาจากใต้ดิน เมื่อปล่อยน้ำไปปรากฏว่ามีคนมาต่อท่อดึงน้ำเข้าบ้าน ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะไหลไปตามท่อระบายน้ำ ทางแก้ปัญหาจะต้องจัดระบบท่อเมนใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้ อบต.เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและจัดวางระบบท่อเมนใหม่ทั้งหมดจะไม่ให้มีชาวบ้านต่อแยกเข้าบ้านในระหว่างทางก่อนถึงหอถัง , การกำหนดโซนจ่ายน้ำ เนื่องจากว่าเกาะมุกด์มีพื้นที่หลักทั้งหมด 3 โซน แต่ละโซนก็มีชุมชนหนาแน่น เพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้มีการใช้น้ำโดยไม่มีการจัดระบบก็จะเกิดปัญหาไม่เพียงพอ ทางอบต.ก็รับไปดำเนินการแล้ว และจะต้องมีการจัดประชุมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาวิธีร่วมกันแก้ไขร่วมกัน แต่ในระยะยาวทางกรมชลประทานได้มาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถังเก็บน้ำขนาดบรรจุประมาณ 3 แสนลิตร ถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จคงจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งบนเกาะมุกด์ได้ ขณะเดียวกันทาง อบต.เตรียมจัดหาสถานที่สำหรับการก่อสร้างหอถังขนาดเล็ก เพื่อที่จะเสริมในบางจุด เชื่อว่าระยะยาวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้